Preconf: Nordic Game

Posted on toukokuu 20, 2014 by - Yleinen

Just me!Tomorrow I’ll heading to Nordic Game in Malmö for second time. Goals for this trip is to get new insights to game industry, learn new things and most of all. Meet new people and make some friends!

 

Pelipaja 2014 #2

Posted on huhtikuu 14, 2014 by - Yleinen

Pelipaja on Centria AMKn pelikehitys projekti joka aloitettiin vuonna 2008. Tänä vuonna aloitetaan uudenlainen Pelipaja

Drag and drop skriptit Unity3d:ssä

Posted on huhtikuu 11, 2014 by - Ohjelmointi, Pelisuunnittelu, Pelit

Unity3D scripti drag-and-drop toiminnallisuutta varten.

using UnityEngine;
using System.Collections;
 
public class DragActionTargetScript : MonoBehaviour {
 
	private Vector3 screenPoint;
 
  void OnMouseDown()
  {
    // get gameobject position, we will need z-value
    screenPoint = Camera.main.WorldToScreenPoint(gameObject.transform.position);
    // set layer on IgnoreRaycast
    gameObject.layer = 2;
  }
 
  void OnMouseUp()
  {
    // make a raycast2d to find out where gameobject was dropped
    RaycastHit2D hit;
    hit = Physics2D.Raycast(Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition), Vector2.zero, 1000f);
    if (hit.collider != null)
    {
      if (hit.collider.gameObject.tag.ToLower() == "dropable")
      {
        Debug.Log("dropped on target!");
      }
    }
    // set layer to Default
    gameObject.layer = 0;
  }
 
  void OnMouseDrag()
  {
    // update gameobjects position
    Vector3 currentScreenPoint = new Vector3(Input.mousePosition.x, Input.mousePosition.y, screenPoint.z);
    Vector3 currentPos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(currentScreenPoint);
    transform.position = currentPos;
  }
}

Gameposter for Windows Phone 8

Posted on helmikuu 21, 2014 by - MVVM, Ohjelmointi, Windows Phone 8

Gameposter for Windows Phone 8 on sovellus jolla voit seurata lempipelisi uutisia, kuvakaappauksia, trailereita ja julkaisuja. Rakennan ohjelman Windows Phone 8 alustalle käyttäen hyväksi MVVM-patternia. Lisäksi käytän seuraavia kirjastoja:

 • MVVMLight
 • Portable Class Library
 • Phone toolkit

MVVMLightin sivulta latasin testissä olevat installerit joilla kirjaston templatet saa suoraan Visual Studioon. Tämä helpottaa uusien ViewModel ja View luokkien luomista. Olen aikaisemmissa projekteissa asentanut MVVMLightin myös nuget:n avulla.
Lue lisää

Lista tietomalli ASP.Net MVC controllerista web-sivulle

Posted on helmikuu 19, 2014 by - Ohjelmointi

Listamaisen tietomallin vienti web-sivulle. Controller-luokasta palautetaan Viewiin List tyyppinen tietomalli. Tämä pitää saada javascriptiin käsittelyä varten.

	var datamodel = @(Html.Raw(Json.Encode(Model)));

Sitten vain iteroidaan datamodel-muuttuja perinteisesti jQueryn .each()-funktiolla.

	$.each(datamodel, function(index, item){
		.. do your stuff ..
	});

Pelipaja 2014

Posted on helmikuu 4, 2014 by - Pelit, Pelituotanto, Yleinen

Pelipaja is a Centria UAS game development project started in 2008.  During these years there have been almost ten games made.  This year marks start for new kind of Pelipaja.

Työkaluja joita aion kokeilla 2014

Posted on tammikuu 8, 2014 by - Yleinen

Tämä artikkeli pitäisi kirjoittaa uudestaan joka kuukausi. Seuraan Scott Hanselmanin blogia säännöllisen epäsäännöllisesti. Scott kirjoittaa joka vuosi listan sovelluksista joita käyttää työssään. Poimin listalta pari softaa jota voisin kokeilla.

http://chocolatey.org/

Chocolatey NuGet is a Machine Package Manager, somewhat like apt-get, but built with Windows in mind.

http://markdownpad.com/

MarkdownPad is a full-featured Markdown editor for Windows.

http://scriptcs.net/

scriptcs makes it easy to write and execute C# with a simple text editor.

http://www.sourcetreeapp.com/

A free Git & Mercurial client for Windows or Mac.

http://code52.org/carnac/

Carnac, the Magnificent Keyboard Utility