Pelipaja 2014 #2

Pelipaja on Centria AMKn pelikehitys projekti joka aloitettiin vuonna 2008. Tänä vuonna aloitetaan uudenlainen Pelipaja

Drag and drop skriptit Unity3d:ssä

Unity3D scripti drag-and-drop toiminnallisuutta varten.

using UnityEngine;
using System.Collections;
 
public class DragActionTargetScript : MonoBehaviour {
 
	private Vector3 screenPoint;
 
  void OnMouseDown()
  {
    // get gameobject position, we will need z-value
    screenPoint = Camera.main.WorldToScreenPoint(gameObject.transform.position);
    // set layer on IgnoreRaycast
    gameObject.layer = 2;
  }
 
  void OnMouseUp()
  {
    // make a raycast2d to find out where gameobject was dropped
    RaycastHit2D hit;
    hit = Physics2D.Raycast(Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition), Vector2.zero, 1000f);
    if (hit.collider != null)
    {
      if (hit.collider.gameObject.tag.ToLower() == "dropable")
      {
        Debug.Log("dropped on target!");
      }
    }
    // set layer to Default
    gameObject.layer = 0;
  }
 
  void OnMouseDrag()
  {
    // update gameobjects position
    Vector3 currentScreenPoint = new Vector3(Input.mousePosition.x, Input.mousePosition.y, screenPoint.z);
    Vector3 currentPos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(currentScreenPoint);
    transform.position = currentPos;
  }
}

Gameposter for Windows Phone 8

Gameposter for Windows Phone 8 on sovellus jolla voit seurata lempipelisi uutisia, kuvakaappauksia, trailereita ja julkaisuja. Rakennan ohjelman Windows Phone 8 alustalle käyttäen hyväksi MVVM-patternia. Lisäksi käytän seuraavia kirjastoja:

 • MVVMLight
 • Portable Class Library
 • Phone toolkit

MVVMLightin sivulta latasin testissä olevat installerit joilla kirjaston templatet saa suoraan Visual Studioon. Tämä helpottaa uusien ViewModel ja View luokkien luomista. Olen aikaisemmissa projekteissa asentanut MVVMLightin myös nuget:n avulla.
Lue lisää

Lista tietomalli ASP.Net MVC controllerista web-sivulle

Listamaisen tietomallin vienti web-sivulle. Controller-luokasta palautetaan Viewiin List tyyppinen tietomalli. Tämä pitää saada javascriptiin käsittelyä varten.

	var datamodel = @(Html.Raw(Json.Encode(Model)));

Sitten vain iteroidaan datamodel-muuttuja perinteisesti jQueryn .each()-funktiolla.

	$.each(datamodel, function(index, item){
		.. do your stuff ..
	});

Pelipaja 2014

Pelipaja is a Centria UAS game development project started in 2008.  During these years there have been almost ten games made.  This year marks start for new kind of Pelipaja.

Työkaluja joita aion kokeilla 2014

Tämä artikkeli pitäisi kirjoittaa uudestaan joka kuukausi. Seuraan Scott Hanselmanin blogia säännöllisen epäsäännöllisesti. Scott kirjoittaa joka vuosi listan sovelluksista joita käyttää työssään. Poimin listalta pari softaa jota voisin kokeilla.

http://chocolatey.org/

Chocolatey NuGet is a Machine Package Manager, somewhat like apt-get, but built with Windows in mind.

http://markdownpad.com/

MarkdownPad is a full-featured Markdown editor for Windows.

http://scriptcs.net/

scriptcs makes it easy to write and execute C# with a simple text editor.

http://www.sourcetreeapp.com/

A free Git & Mercurial client for Windows or Mac.

http://code52.org/carnac/

Carnac, the Magnificent Keyboard Utility

Powershell backupit web-sitesta ja mysql/mariadb-kannasta

Joskus tarvii vain ottaa dumppi web-sitestä ja tietokannasta joten tässä pari powershell scriptiä omalla vastuulla käytettäväksi.

Ensin tietokanta:

Import-Module Pscx
Write-Output "Database backup"
$date = Get-Date -Format "dd-MM-yyyy"
$databaseToBackup = $args[0]
&'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqldump.exe' -utunnus -psalasana $databaseToBackup > $databaseToBackup"_"$date".sql"
Write-Zip $databaseToBackup"_"$date".sql" -OutputPath $databaseToBackup"_"$date".zip"

Tietysti tunnuksen ja salanan laittamisesta powershell skriptiin voi olla monta mieltä, tässä ei olekaan tarkoitus olla maailman tietoturvallisin.

Sitten web-site:

Import-Module Pscx
Write-Output "Website backup"
$date = Get-Date -Format "dd-MM-yyyy"
$webSiteToBackup = $args[0]
Write-Zip $webSiteToBackup -OutputPath $webSiteToBackup"_"$date".zip"

Siinäpä ne. Omalla vastuulla sitten.

Pelipaja 2014-2015 suunnitelmat

Tämän syksyn aikana olen jutellut Expa:n ja OGL:n vetäjien kanssa siitä miten tällainen Game lab voisi toimia. Oulun Game Lab:llä on hyvin toimiva konsepti jota myös Pelipajassa tullaan käyttämään 2014-2015 aikana. Esittelinkin Pelipajan toteutustavan jo tuossa aiemmassa artikkelissa mutta kirjoitan sen vielä tähän uudelleen auki.
(lisää…)