Gitlab Pages Pelipajassa

Pelipajassa, jossa opetan, olen suositellut opiskelijoille että käyttäisivät Gitlab-palvelun tarjoamaa versionhallintaa. Tiimeille on myös kerrottu että heidän pitäisi tehdä web-sivut itselleen sekä peleille joita luovat opiskelun aikana

Gitlab tukee staattisia web-sivuja Pages-ominaisuuden kautta. Tähän ominaisuuteen on mahdollista liittää myös oma domain-osoite. Perusoletus Pages-ominaisuudessa on .gitlab.io-pääte osoitteessa.

Gitlabin ja Pages-ominaisuuden käyttöönotossa on muutama kikka jotka kannattaa ottaa huomioon.

Ensimmäiseksi jokaisen käyttäjän tulisi tehdä omat tunnukset Gitlab:iin. Kun tunnukset on luotu tiimin jäsen luo uuden ryhmän, Groups-valikosta, koko tiimiä varten. Loput tiimin jäsenet lisätään tähän ryhmään tunnuksien perusteella.

  1. Luo henkilökohtainen tunnus Gitlabiin
  2. Luo ryhmä omalla tunnuksella
  3. Lisää muut tiimin jäsenet ryhmään

Kun tunnukset ja ryhmä on luotu on aika luoda projekti tiimin web-sivua varten. Ryhmän sivulle voi luoda uuden projektin ”New project” napista.

Gitlab ehdottaa oletuksena ”Blank project” valintaa mutta vaihdetaan se ”Create from template”.

Selataan templateja alemmas, kohtaan josta löytyy ”Pages/Hugo”. Luodaan uusi projekti ”Use template” napista.

Seuraavassa kohdassa annetaan projektille nimi, se voi olla mikä tahansa mutta suosittelisin jotain tyyliin ”homepage” tai ”blog”. Nimestä muodostuu ”Project slug” jota ei voi myöhemmin vaihtaa.

Project descriptioniin voi jo tässä vaiheessa kirjoitella jotain kuvaavaa projektin käyttötarkoituksesta.

Visibility Level ei tarvitse olla Public koska Gitlabin Pages ominaisuus paljastaa valmiin web-sivun nettiin.

Uuden projektin README.md tiedostossa on ohjeet miten sivuston voi ladata omalle koneelle. Muutokset joita pitää tehdä sivuston toiminnan kannalta pitää tehdä ”Settings” valikosta. Ohjeissa puhutaan projektin nimenvaihdosta mutta sillä ei tarkoiteta ”Project name” asetusta, vaan ”Advanced” kohdasta löytyvää ”Change path” asetusta.

Tekstikenttään kirjoitetaan aiemmin luodun ryhmän nimi, tyyliin: ryhmännimi.gitlab.io. Hyväksytään muutos ja palataan ”Project” sivulle.

Viimeinen muutos pitää tehdä ”config.toml” tiedostoon ja sitä voi muokata suoraan Gitlabissa ”Edit” toiminnolla.

Muutetaan tiedoston alussa oleva ”baseurl” rivin arvo edellä mainittuun, ryhmännimi.gitlab.io, arvoon.

Nyt kaikki tarvittavat muutokset on tehty Gitlabin osalta ja CI/CD toiminnon pitäisi käynnistyä automaattisesti. Käännös vie parisen minuuttia aikaa ensimmäisellä kerralla ja web-sivut ovat saatavilla noin 10 minuutin sisällä. Jatkossa muutokset päivittyvät nopeammin. Jäljellä on siis vain sisällöntuotanto.

Sivut sijaitsevat Gitlabin git versionhallinnassa ja ne onkin siitä helppo ladata kehityskoneelle muokkausta varten.

Hugo:n web-sivuilta löytyy kattavasti ohjeita miten sitä käytetään sisällöntuotantoon.